VED TILMELDINGER
Info vedr. arbejdsgang ved tilmeldinger til konkurrencer
Læs mere...
Login Form

Foredrag med Tobias Gustavsson

OBS OBS:

Det er IKKE muligt at medbringe mad og drikkevarer på lørdag. Der er ikke bestilt noget fra områdets side, så mød op i god tid, hvis du skal købe en kop kaffe før start kl. 9.00. Der vil blive en frokostpause, hvor man kan gå uden for og nyde evt. medbragt mad og ellers kan det købes i cafeteriaet.

 

Afbud eller tilmeldinger skal fra nu ske via telefon på 21290022. Det er IKKE muligt bare at dukke op.

 

Tobias medbringer x antal bøger på både svensk og engelsk. Den kan købes for 300 kroner. (Jeg kan personligt anbefale den)

 

Gå ikke glip af dette spændende foredrag lørdag den 6. juni 2015 fra 9-16 i Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød med Tobias Gustavsson.

 

 

I en hundesport som PH er næsearbejdet alfa og omega, og jeg tror at alle medlemmer kan få glæde af dette foredrag.

 

Sted afhænger af antal tilmeldte, hvorfor medlemmer af område 6 bedes tilmelde jer til mig direkte (eller hver afdeling samlet, hvis I hellere vil det) senest tirsdag den 12. maj. (Ved ringe opbakning/tilmelding vil der åbnes op for tilmelding uden for område 6)

 

Jeg håber I vil bakke op om dette initiativ.

 

Mvh Eva Pedersen, områdeleder.


Se egen præsentation af Tobias og foredraget her:

 

Tobias Gustavsson, SWDI

Tobias Gustavsson arbetar vid forskningsprojektet – Arbetande hundar, SLU på Grimsö Forskningsstation samt vid SWDI - Scandinavian Working Dog Institute. I projektet forskar man på användning, träning och utveckling av olika typer av arbetande hundar. Han har de senaste åren främst arbetat på uppdrag av myndigheter och organisationer med utbildning av professionella hundförare och instruktörer t ex polis och militär. Utöver det ansvarar han för planering, utbildning och utveckling av de statliga tjänstehundekipagen inom rovdjursförvaltningen i Sverige. Sedan 2011 utbildar han även tjänstehundekipagen i SNO (Norska statens rovdjursförvaltning). Han konsulteras även flitigt inom andra delar av hundtjänsten såsom spår- och specialsökprojekt både i Sverige och i andra länder. Tillsammans med kollegorna Jens Frank, Lars Fält och Jessica Åberg gav han 2011 ut boken ”Spårhunden och lukterna”. 2015 kom boken ut på engelska och har nu sålts i närmare 20 länder. Tobias tränar själv hundar dagligen i framför allt spår, specialsök och skydd. Han har för tillfället schäfer och malinois.

Tobias håller även ett stort antal föreläsningar om hundar och hundars beteende för myndigheter, företag, organisationer och högskolor runt om i Norden varje år. (ex. Viltskadecenter, Miljödirektoratet, Statens Naturoppsyn, Stockholms Universitet, Högskolan i Falun, Svenska Jägareförbundet, Svenska Brukshundklubben, Norska räddningshundar, Svenska Kennelklubben, Försvarets Hundtjänstenhet, FEDICS Italienska räddningshundorganisationen, Fylkesmannen i Troms, Finnmark, Hedmark och Oppland, Polisen mfl)

 

Spårseminarium – tjänsteinriktad spårning

 

Seminariet baserar sig på de huvudämnen som boken ”Spårhunden och lukterna” behandlar. Vi börjar med att prata om vad litteraturen och vetenskapen säger om spårning med hund. Vilka metoder som finns inom spårträningen och hur de har förändrats genom åren. Vad kan en hund egentligen åstadkomma med sitt luktsinne och var går gränsen för hundens förmåga? Därefter går vi igenom de olika delar som spårningsarbetet består av. Dvs upptag, riktningsbestämning, spårning, markering av föremål m.m. Vi diskuterar hur varje del tränas in och ger exempel på olika metoder och problemlösningar. Fokus kommer att läggas på tjänsteinriktad spårning med tonvikt på spår i smittade terräng i framförallt urban miljö. Teoretiska genomångar varvas med filmvisning och diskussioner.

 

Exempel på ämnen som avhandlas upp under dagen:

 

 

* Genomgång av olika modeller för spårinlärning – från traditionell spårträning till avancerade spår och frispår.

* Genomgång av stegringsplan för inlärning av spår på hårda och kontaminerade underlag.

* Liggtid och kontaminationsnivå – tips och träningsplaner för inlärning av gamla spår och spår på mycket smittade ytor.

* Spårupptag – olika modeller för spårsök och spårupptag

* Doftdiskriminering som komplement till spårträningen.

* Kvalitetssäkring av spårhundar.

* Genomgång av vad en träningsjournal för spårhundar bör innehålla.

* Linhantering – tekniker för olika miljöer och situationer.

* Tempo och aktivitetsnivå. Metoder för att justera hundens tempo under spårningen.

* Störningsträning – dofter, ljud, synintryck och sociala störningar. Metoder för att minska hundens känslighet under pågående spårning.

* Markering av föremål i spåret – aktiv och passiv markering. Metoder för inlärning av markering. Risker och fördelar.